Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Через зобов’язання, покладені на Kognita sp. z o.o. відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (загальний регламент захисту даних “GDPR”), Компанія інформує про правила обробки ваших персональних даних і про ваші права. Ваші пов’язані з ними права.

  1. Адміністратором персональних даних є Kognita sp. z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві, 02-979 на вул. Aleji Rzeczypospolitej 20/96, внесений до реєстру підприємців Національного судового реєстру, реєстраційні справи щодо якого зберігаються в Окружному суді Столичного міста Варшава у Варшаві, 12-й комерційний відділ, за номером KRS: 0000829988; NIP: 9512498321; REGON: 38561038400000, статутний капітал 5000 злотих (повністю сплачений).
  2. Питання щодо методу та обсягу обробки персональних даних, довірених Kognita sp. z o.o., а також щодо ваших прав, можна подати інспектору із захисту персональних даних за адресою: iod@oazavr.pl.
  3. Cognita sp. z o.o. обробляє персональні дані на підставі та в межах чинного законодавства, укладених договорів та на підставі згоди, наданої на одній із форм (A01, A02, A03 – зазначено в Правилах надання послуг у Приміщенні) або коли бронювання через систему бронювання Bookero, розміщену на сайті www.oazavr.pl.
  4. Персональні дані обробляються в межах наданої згоди з метою:

4.1. виконання укладеного договору про надання послуг в Салоні віртуальної реальності;

4.2. виконання майбутніх контрактів, що надаються в Салоні віртуальної реальності;

4.3. в маркетингових цілях;

  1. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, викладених у пункті 4, а після цього часу протягом періоду та в обсязі, що вимагається положеннями загальноприйнятого законодавства.
  2. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних ви маєте такі права:

6.1. право на доступ до персональних даних, включаючи право на отримання копії цих даних;

6.2. право вимагати виправлення (виправлення) персональних даних – якщо дані є неправильними або неповними;

6.3. право вимагати видалення персональних даних (так зване право бути забутим), якщо:

6.3.1. дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені,

6.3.2. суб’єкт даних заперечив проти обробки персональних даних,

6.3.3. суб’єкт даних відкликав згоду на обробку персональних даних, яка є підставою для обробки даних, і немає іншої правової підстави для обробки даних,

6.3.4. персональні дані обробляються незаконно,

6.3.5. персональні дані повинні бути видалені з метою виконання юридичних зобов’язань;

6.4. право вимагати обмеження обробки персональних даних – якщо:

6.4.1. суб’єкт даних ставить під сумнів правильність персональних даних,

6.4.2. обробка даних є незаконною, а суб’єкт даних виступає проти видалення даних, натомість вимагаючи їх обмеження,

6.4.3. Адміністратор більше не потребує даних для своїх цілей, але суб’єкт даних потребує їх для встановлення, захисту або подання позовів,

6.4.4. суб’єкт даних заперечив проти обробки даних, поки не буде встановлено, чи законні підстави з боку адміністратора переважають над підставами для заперечення;

6.5. право на передачу даних – якщо спільно виконуються такі умови:

6.5.1. обробка даних відбувається на основі угоди, укладеної із суб’єктом даних, або на підставі згоди, висловленої цією особою,

6.5.2. обробка здійснюється в автоматизованому режимі;

6.6. право на заперечення проти обробки даних – якщо спільно виконуються наступні умови:

6.6.1. будуть причини, пов’язані з вашою конкретною ситуацією, у разі обробки даних на основі завдання, яке виконується Адміністратором в суспільних інтересах,

6.6.2. обробка необхідна для цілей законних інтересів, яких переслідує Адміністратор або третя сторона, за винятком випадків, коли ці інтереси переважають інтересами або основними правами та свободами суб’єкта даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема, коли дані предметом є дитина.

  1. Якщо обробка персональних даних ґрунтується на згоді особи на обробку персональних даних (стаття 6 (1) (a) GDPR), ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час. Це відкликання не впливає на відповідність обробки, яка була здійснена на основі згоди до її відкликання, чинному законодавству.
  2. У разі отримання інформації про неправомірну обробку в Управлінні Столиці Варшава ваших персональних даних, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, уповноваженого у питаннях захисту персональних даних.
  3. У ситуації, коли обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди суб’єкта даних, надання своїх персональних даних Адміністратору є добровільним.
  4. Надання вами ваших персональних даних є обов’язковим, якщо передумовою для обробки персональних даних є законодавче положення або договір, укладений між сторонами.

11. Ваші дані можуть оброблятися в автоматизований спосіб і не будуть профілюватися.

Napisz do nas

Напишіть нам